hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options

Linguasphere-Register

1-1 of 1 match of 32810 nodes total

Match 1
ID a & Name b 79-AAA-faa Huai-Ye
Attributes
Zone f pdf
Page g 562
LSName h huai-ye
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l shanbei ⊕ Dabie-shan-S. mountains... Yuexi+ Yuantan... Gaohebu... "South" Qian-shui river... Wan-shui river... Chang-he lower river (Huanggang+ Taihu) ... Chang-he upper river (Longwan+ Hetupu)... Lake district (Long+ Daguan+ Po+ Wuchang-hu)... Chang-jiang right-bank... Yinjiahui+ Dongzhi+ Zhaotan environs
Relatives
GeoEntity C 1 China

1-1 of 1 match of 32810 nodes total

Requested by 35.172.165.64 at 2023-12-10 15:43:31 Europe/Berlin.

About