hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options
Linguasphere-Register
ID a Name b 79-AAA-dgi Tai-Zhou + Ou-Jiang
ID a 79-AAA-dgi index
Attributes
Zone f pdf
Page g 561
LSName h tai-zhou + ou-jiang
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l "mixed insular" wu ⊕ Tai-zhou+ Ou-jiang offshore isles: Pishan+ Dalushan islands... Taizhou+ Xiadachen islands... Zhujia-jian island... Shengsi-quindao islands
Relatives
GeoEntity C China

Requested by 34.239.158.223 at 2024-05-24 15:59:03 Europe/Berlin.

About