hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options
Linguasphere-Register
ID a Name b 13-AAA-aa Ti-Bedauye
ID a 13-AAA-aa index
Attributes
Zone f pdf
Page g 95
LSName h ti-bedauye
LSType i inner language
IsNotional k no
Notes l ti-bedaauye, ti-bedawye, tu-bedawie, to-bedawye, bedja, bedawiye, bedawi, bedwi, bedya, beja, "wider" hadareb bilingual < [12=] 'Arabiyya and/or [12=] Tigre
Scale o 6*
Statistics
7 Dialects
Relatives
ISO-639 A ISO-639-2-Language-bej Beja
GeoEntity C Sudan | Eritrea | Egypt
7 Nodes assigned
1 13-AAA-aaa 'Ababde
2 13-AAA-aab Bishari
3 13-AAA-aac Halenga
4 13-AAA-aad Arteiga
5 13-AAA-aae Amarar
6 13-AAA-aaf Hadareb
7 13-AAA-aag Hadendiwa

Requested by 44.201.95.84 at 2022-09-25 22:12:06 Europe/Berlin.

About